Bước tới nội dung

Chủ đề:Địa chất học

Tủ sách mở Wikibooks

< Khoa học Trái Đất

Địa chất học
Các sách trong chủ đề này bàn về địa chất học: khoa học nghiên cứu về các vật chất rắn và lỏng cấu tạo nên Trái Đất. Địa chất học tập trung vào cấu trúc, đặc điểm vật lý, động lực và lịch sử của các vật liệu trên Trái đất, cùng với các quá trình hình thành, vận chuyển và biến đổi của các vật liệu này.