Bước tới nội dung

Chủ đề:Áp hành luật

Tủ sách mở Wikibooks

< Luật

Áp hành luật
Các sách trong chủ đề này bàn về áp hành luật: việc sử dụng hợp pháp các lực lượng (công an,...) để áp đặt mọi người phải thi hành đúng pháp luật, giúp đảm bảo trật tự xã hội.