Các vị thần của Thần Đạo/Enma-Daiō

Tủ sách mở Wikibooks

Enma-Daiō (閻魔大王 Diêm Ma đại vương) là vua của địa ngục. Tuy nhiên Enma có xuất xứ từ Phật giáo chứ không phải Thần đạo.

Torii dẫn vào đền thờ thần Đạo Hà