Các quốc gia/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ sách mở Wikibooks
Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc kỳ
Quốc huy Thổ Nhĩ Kỳ
Quốc huy
Hagia Sophia Mars 2013.jpg
Tổng quan
Địa lý
Diện tích:km2
Xã hội
Dân số:người
Mật độ:người/km2
Kinh tế
GDP
()
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Bình quân
()
USD (danh nghĩa)
USD (PPP)
Tiền tệ:
Mã quốc tế: