Các đời vua Việt Nam/Thời đại Hồng Bàng/các Vua Hùng

Tủ sách mở Wikibooks

Người con cả trong số những người con của Lạc Long Quân đã lên ngôi vua, đổi tên nước thành Văn Lang, thủ đô ở Phong Châu ( nay là Phú Thọ ). Văn Lang trải qua 16 đời vua là 16 đời Vua Hùng ( 2 đời vua đầu tiên là Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân ). 16 đời Vua Hùng là:

 1. Hùng Lân Vương ( trị vì từ 2524 TCN đến 2253 TCN )
 2. Hùng Hoa Vương ( trị vì từ 2252 TCN đến 1913 TCN )
 3. Hùng Hy Vương ( trị vì từ 1912 TCN đến 1713 TCN )
 4. Hùng Hồn Vương ( trị vì từ 1712 TCN đến 1632 TCN )
 5. Hùng Chiêu Vương ( trị vì từ 1631 TCN đến 1432 TCN )
 6. Hùng Vỹ Vương ( trị vì từ 1431 TCN đến 1332 TCN )
 7. Hùng Định Vương ( trị vì từ 1331 TCN đến 1252 TCN )
 8. Hùng Uy Vương ( trị vì từ 1251 TCN đến 1162 TCN )
 9. Hùng Trinh Vương ( trị vì từ 1161 TCN đến 1055 TCN )
 10. Hùng Vũ Vương ( trị vì từ 1054 TCN đến 969 TCN )
 11. Hùng Việt Vương ( trị vì từ 968 TCN đến 854 TCN )
 12. Hùng Anh Vương ( trị vì từ 853 TCN đến 775 TCN )
 13. Hùng Triệu Vương ( trị vì từ 774 TCN đến 661 TCN )
 14. Hùng Tạo Vương ( trị vì từ 660 TCN đến 569 TCN )
 15. Hùng Nghị Vương ( trị vì từ 568 TCN đến 409 TCN )
 16. Hùng Duệ Vương ( trị vì từ 408 TCN đến 258 TCN )