Bộ môn nhân học/Nhân học ngôn ngữ

Tủ sách mở Wikibooks

Nhân học là khoa học nghiên cứu tổng hợp bản chất của con người trên các phương diện sinh học, xã hội, văn hóa. Trong khi đó ngôn ngữ lại là một hiện tượng xã hội đặc biệt, do đó nhân học không thể không nghiên cứu về ngôn ngữ

Các vấn đề chung[sửa]

 • Lịch sử hình thành và phát triển
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Nhận diện nghiên cứu nhân học ngôn ngữ
 • Quan hệ với một số phân ngành ngôn ngữ học liên quan

Bản chất của ngôn ngữ[sửa]

 • Nguồn gốc của ngôn ngữ
 • Bản chất xã hội của ngôn ngữ
 • Bản chất tín hiệu của ngôn ngữ

Những tên tuổi lớn[sửa]

 • Franz Boas
 • Sapier - Wholf
 • Hummer

Các đơn vị của hệ thống ngôn ngữ[sửa]

 • Âm, âm tiết
 • Hình vị
 • Từ
 • Câu

Các vấn đề cơ bản của ngôn ngữ học nhân học[sửa]

 • Ẩn dụ
 • Giới và ngôn ngữ
 • Lời chào
 • Lịch sự, thể hiện, cái tôi
 • Vị thế xã hội
 • Xã hội hóa ngôn ngữ
 • Ngôn ngữ nghi lễ, nghệ thuật ngôn từ
 • Sự biến đổi ngôn ngữ và văn hóa
 • Màu sắc
 • Từ thân tộc