Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ/Trở thành ứng cử viên

Tủ sách mở Wikibooks
Nước Mỹ bầu cử Tổng thống như thế nào?


Cứ 4 năm một lần, người dân Mỹ đi bầu cử Tổng thống. Hành trình đến chức tổng thống rất dài và lắm chông gai. Tính đến ngày tuyên thệ nhậm chức Tổng thống, vị Tổng thống đó đã trải qua hơn 1 năm tranh đua quyết liệt. Như vậy ai có thể trở thành Tổng thống và bằng cách nào?
Theo Hiến pháp Mỹ, ứng cử viên Tổng thống phải là:
  1. Một công dân sinh ra ở Mỹ
  2. Ít nhất 35 tuổi
  3. Đã sống ở Mỹ ít nhất 14 năm
Nếu hội đủ các tiêu chuẩn trên, bạn phải đăng ký tư cách ứng cử viên và đăng ký Ban Vận động tranh cử với Ủy ban Bầu cử Liên bang. Kế đến, phải đảm bảo tên của bạn có trên các lá phiếu của mỗi tiểu bang. Xin chúc mừng! Tên của bạn đã có trên các lá phiếu và bạn đã tuyên bố ứng cử.
Bước tiếp theo? Bạn sẽ đi quyên tiền. Bạn sẽ cần rất nhiều tiền để vận động tranh cử Tổng thống.
← Trang bìa Trở thành ứng cử viên Chiến dịch tài chính →