Bảo vệ môi trường/Năng lượng xanh là gì?

Tủ sách mở Wikibooks

Khái niệm về năng lượng[sửa]

  • Hiểu theo nghĩa thông thường, năng lượng là khả năng làm thay đổi trạng thái hoặc thực hiện công năng lên một hệ vật chất.
  • Thế giới sẽ không tồn tại nếu không có năng lượng. sẽ không có gió, chẳng có mây,chẳng có Mặt Trời, chẳng có sông suối và cũng không có sự sống.
  • Vậy năng lượng có ở những đâu?

Năng lượng có ở khắp nơi, nó biến đổi từ dạng này sang dạng khác khi có bất kỳ một sự kiện nào xẩy ra.

  • Con người là sinh vật thông minh nhất nên đã tìm ra nhiều cách để sử dụng nguồn năng lượng có sẵn nhằm cải thiện điều kiện sống của mình.

con người

Tham khảo thêm phần mềm Năng lượng mớitại Blog Môi trường. dien khung`

Phân loại các dạng năng lượng trong tự nhiên[sửa]

Người ta có thể chia ra các loại năng lượng chính trong tự nhiên là:

  • Nhiệt năng
  • Quang năng
  • Cơ năng
  • Điện năng
  • Năng lượng hạt nhân
  • Năng lượng sống (năng lượng trong cơ thể sinh vật, giúp cho sinh vật sống hay vận động...)

Vậy theo các bạn còn có bao nhiêu loại năng lượng?

Các bạn hãy cho ý kiến đóng góp nhé tại trang Thảo luận

Năng lượng tái tạo, năng lượng tái sinh hay năng lượng xanh là năng lượng từ những nguồn liên tục mà theo chuẩn mực của con người là vô hạn. Nguyên tắc cơ bản của việc sử dụng năng lượng tái sinh là tách một phần năng lượng từ các quy trình diễn biến liên tục trong môi trường và đưa vào trong các sử dụng kỹ thuật. Các quy trình này thường được thúc đẩy đặc biệt là từ Mặt Trời.

Thiết bị quang điện tại Berlin (Đức)