Bảo vệ môi trường/Cây xanh

Tủ sách mở Wikibooks
  • Cây tốt cho chúng ta rất nhiều
  • Không có cây con người lấy đâu ra không khí mà thở
  • Không có cây lấy thứ gì để chăn lũ khi mưa từ đầu nguồn chảy về
  • Không có cây lấy đâu ra lâm sản để làm gỗ, bàn ghế,...
  • Không chỉ có vậy, cây còn làm chúng ta thư thái hơn khi ngắm chúng.
  • Thực sự cây có ý nghĩa to lớn mà chúng ta không kể hết trong 1 sớm một chiều được.