Bản mẫu:Trang Chính/Đầu trang

Tủ sách mở Wikibooks
SteacieLibrary.jpg
SteacieLibrary.jpg

Wikibooks

Tủ sách mở cho một thế giới mở

Hiện chúng ta có 152 sách Wikibooks
20 sách trẻ em, 535 công thức nấu ăn
và 17 thành viên tích cực.