Bản mẫu:Thảo luận/doc

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tác dụng[sửa]

Bản mẫu này tạo một hộp thảo luận giống như trên các diễn đàn

Cú pháp[sửa]

{{Thảo luận|heading=tên thành viên|nội dung}}

hoặc:

{{Thảo luận|heading=~~~~|nội dung}}

Ví dụ[sửa]

Đánh vào Kết quả
{{Thảo luận|heading=Trần Nguyễn Thế Anh|Rất cảm ơn bạn đã cho biết}}
Crystal Clear app kopete.png
Rất cảm ơn bạn đã cho biết
Trần Nguyễn Thế Anh
{{Thảo luận|heading=Nguyễn Kim|Rất cảm ơn bạn <br> đã cho biết}}
Crystal Clear app kopete.png
Rất cảm ơn bạn
đã cho biết
Nguyễn Kim
{{Thảo luận|heading=~~~~|Rất cảm ơn bạn đã cho biết}}
Crystal Clear app kopete.png
Rất cảm ơn bạn đã cho biết
AmieKim (thảo luận) 07:04, ngày 1 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Hạn chế[sửa]

Nếu trong phần nội dung của bạn có tồn tại dấu = thì bản mẫu hoạt động sai :(

Ví dụ:

Đánh vào Kết quả
{{Thảo luận|heading=~~~~|1 tấn = bao nhiêu kí lô gam vậy bạn?}}
Crystal Clear app kopete.png
{{{1}}}
AmieKim (thảo luận) 07:04, ngày 1 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Cách khắc phục[sửa]

Thêm 2 thẻ nowiki và /nowiki vào 2 bên đoạn văn bản có dấu = (2 thẻ đó khi dùng phải đặt trong dấu <>)

Ví dụ:

Đánh vào Kết quả
{{Thảo luận|heading=~~~~|nowiki 1 tấn = bao nhiêu kí lô gam vậy bạn? /nowiki}} (Nên nhớ 2 thẻ nowiki và /nowiki phải được đặt trong dấu <>)
Crystal Clear app kopete.png
1 tấn = bao nhiêu kí lô gam vậy bạn?
AmieKim (thảo luận) 07:04, ngày 1 tháng 4 năm 2012 (UTC)

Cách này làm cho nội dung nằm giữa 2 thẻ nowiki, /nowiki trở thành một bản 'thuần văn bản', không còn cú pháp wiki nữa.