Bước tới nội dung

Bản mẫu:Thông tin

Tủ sách mở Wikibooks


Miêu tả
Nguồn gốc
Ngày tạo ra


Tác giả
Giấy phép

xem ở dưới

Cách sử dụng[sửa]

{{Thông tin|
|Tác giả = 
|Ngày = 
|Nguồn = 
|Miêu tả = 
|Giấy phép = 
|Phiên bản khác = 
}}

Bạn có thể copy đoạn mã trên và dán vào ô "Miêu tả tập tin" tại trang "Truyền lên tập tin" rồi khai báo theo cách sau:

  1. Tác giả: Tên của người đã tạo ra tập tin
  2. Ngày: Ngày tạo ra tập tin (không phải ngày truyền tập tin lên Wikipedia)
  3. Nguồn: Nơi tập tin này được lấy. Nếu người truyền lên cũng là tác giả, hãy ghi nguồn là "tự chụp" hoặc "tự vẽ" hoặc "tự tạo".
  4. Miêu tả: Tập tin minh họa (thể hiện) điều gì.
  5. Giấy phép: Tình trạng bản quyền của tập tin nếu được truyền lên Wikipedia là gì.