Bản mẫu:Tạo sách trẻ em/giới thiệu

Tủ sách mở Wikibooks
Bạn hãy thêm nội dung vào hộp soạn thảo ở dưới. Nếu không rõ điểm nào, bạn có thể nhấn vào đây để hiện ra mẫu điền sẵn của sách Hệ Mặt Trời
 Sách này sẽ giúp các bé tìm hiểu các hành tinh trong hệ mặt trời qua một cuộc du hành tưởng tượng.

==Đi nào!==
*[[/Xuất phát - Trái Đất/]]
*[[/Sao Kim/]]
*[[/Sao Thủy/]]
*[[/Sao Hỏa/]]
*[[/Sao Mộc/]]
*[[/Sao Thổ/]]
*[[/Sao Thiên Vương/]]
*[[/Sao Hải Vương/]]
*[[/Sao Diêm Vương/]]
*[[/Trở về/]]

{{sách trẻ em| abc = H | hoàn thành = 25 | chủ đề = Bé phi hành gia}}

<!-- 4 chủ đề là: Bé khám phá thiên nhiên - Bé phi hành gia - Bé đọc, viết, đếm - Bé với mọi người-->