Bước tới nội dung

Bản mẫu:Tóm tắt về robot Wikibooks

Tủ sách mở Wikibooks
Tóm tắt về robot Wikibooks
Chưa kiểm tra
Chưa kiểm tra
Chưa có


Chú thích[sửa]

  • Tên không cần phải trùng với tên đăng ký của robot.
  • Có thể định rõ các tham số tùy chọn. Nếu không biết giá trị của tham số nào, hãy dời hàng đó khỏi mã nguồn.

Xem thêm[sửa]