Bản mẫu:Siêu dữ liệu bản quyền

Tủ sách mở Wikibooks
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Bản mẫu này cung cấp các siêu dữ liệu về bản quyền cho giao diện xem phương tiện. Xem Commons:Machine-readable data.

Cách sử dụng

{{Siêu dữ liệu bản quyền|short = | long = |link req=false|attr req=false}}

Xem thêm