Bản mẫu:Sách trẻ em tốt/Măm măm

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tomato je.jpg
Măm măm là một bộ sưu tập hình ảnh các loại món ăn cùng với chữ cái đầu tên món ăn đó, giúp các bé làm quen dần với bảng chữ cái.