Bản mẫu:Mô tả sử dụng hợp lý

Tủ sách mở Wikibooks
Mô tả phương tiện không tự do và việc sử dụng một cách hợp lý
Mô tả
Được lấy từ
Bản quyền thuộc về
Sử dụng trong

[[]]

Phần được sử dụng
Mục đích sử dụng
Tài liệu bản mẫu[sửa] [lịch sử] [làm mới]

Mẫu[sửa]

Để tiện lợi, hãy sao chép đoạn mã sau và điền vào mỗi tham số

{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Mô tả    =
|Nguồn    =
|Bản quyền  =
|Sách     =
|Phần sử dụng =
|Mục đích   =
}}

Cách sử dụng[sửa]

{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Mô tả    = Mô tả phương tiện không tự do (Hình ảnh nói về điều gì)
|Nguồn    = Dẫn trang web bạn lấy hình ảnh về (Nên dẫn link đã được lưu trữ)
|Bản quyền  = Điền tên chủ thể sở hữu bản quyền
|Sách     = Điền tên sách sử dụng phương tiện này (Điền rõ cả không gian tên)
|Phần sử dụng = Phần này sử dụng bao nhiêu so với tập tin gốc (Toàn bộ, 75%, 50%, hay 25%,...)
|Mục đích   = Bạn sử dụng tập tin này để làm những việc gì
}}

Lấy ví dụ:

{{Mô tả sử dụng hợp lý
|Mô tả    = Nhóm nhạc WhiteGreen đang nhảy hát
|Nguồn    = https://music.whitegreen.com
|Bản quyền  = WhiteGreen Entertainment
|Sách     = WhiteGreen Entertainment
|Phần sử dụng = Toàn bộ
|Mục đích   = Minh họa cho nhóm nhạc WhiteGreen
}}

Xem thêm[sửa]

Xem các bản mẫu mô tả các phương tiện không tự do