Bản mẫu:Kh3/doc

Tủ sách mở Wikibooks

Cách sử dụng[sửa]

Bản mẫu này cho phép nhập tối đa ba tham số.

Nếu chỉ có một tham số, thì dùng đồng thời giá trị của tham số thứ nhất cho cả tham số oldid và chuỗi hiển thị, tức là:

{{diff3|X}} sẽ có giá trị tương đương [[Đặc biệt:Khác/X|X]]. Ví dụ: 1234567

Nếu có hai tham số, bản mẫu sẽ gán giá trị của tham số thứ nhất vào tham số oldid, còn tham số thứ hai trở thành chuỗi hiển thị, tức là:

{{diff3|X|Y}} sẽ có giá trị tương đương [[Đặc biệt:Khác/X|Y]]. Ví dụ: 2345678

Nếu có 3 tham số, thì bản mẫu sẽ gán giá trị tham số đầu vào tham số diff, tham số thứ 2 vào oldid, và dùng tham số thứ ba làm chuỗi hiển thị, tức là:

{{diff3|X|Y|Z}} sẽ có giá trị tương đương [[Đặc biệt:Khác/X/Y|Z]]. Ví dụ: 3456789

Nếu không nhập tham số nào, bản mẫu sẽ báo lỗi, tức là:

{{diff3}} sẽ có giá trị tương đương {{red|'''Bạn không nhập tham số!'''}}. Ví dụ: Bạn không nhập tham số!

Lưu ý: Bản mẫu này không giống en:w:Template:Diff3.