Bản mẫu:Hay Day/Cây trồng/Infobox

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Infobox
Nông sản
Tập tin:Hay Day - Infobox.png
Mở khóa ở cấp độ kinh nghiệm 1
Thông số
Thời gian trồng2 phút
Kinh nghiệm nhận được1 Hay Day - XP.png
Giá bán cao nhất3 Hay Day - Xu.png
Cây trồng

[[Category:Infobox templates|Bản mẫu:Remove first word]]