Bản mẫu:Featured recipe criteria

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Chính xác, đầy đủ, dễ hiểu để có thể làm món đó.
  2. Nếu món ăn dài, nên có các phương tiện hỗ trợ tra cứu thích hợp (các bản mẫu, đề mục...)
  3. Tất cả các nguyên liệu của món đó đều phải được viết (tức đều có liên kết xanh) và cập nhật vào sách Sổ tay nội trợ
  4. Phù hợp với Wikibooks:Tủ sách mở Wikibooks là gì?, Wikibooks:Quan điểm trung lập, và Wikibooks:Nguyên tắc đặt tên trong xuyên suốt nội dung món ăn.
  5. Sử dụng các hệ thống tổ chức nội dung của Wikibooks một cách hợp lý.
  6. Không có các vấn đề lớn như cần sắp xếp lại các đề mục, 'mồ côi' hoặc thiếu dẫn chứng, vi phạm bản quyền, nằm trong danh sách cần xóa, không được bảo quản, và có những tranh cãi chưa giải quyết được.