Bản mẫu:Featured book criteria

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
  1. Phù hợp với Wikibooks:Tủ sách mở Wikibooks là gì?, Wikibooks:Quan điểm trung lập, và Wikibooks:Nguyên tắc đặt tên trong xuyên suốt nội dung quyển sách.
  2. Có định hướng nhất định và phù hợp (đối tượng đọc giả, phạm vi, phong cách.v.v...).
  3. Sử dụng các hệ thống tổ chức Wikibooks một cách đúng và thích hợp.
  4. Đủ chính xác, đầy đủ và súc tích để có thể dạy và học một cách hiệu quả từ trạng thái hiện tại của quyển sách.
  5. Có một mục lục và các phương tiện hỗ trợ tra cứu thích hợp.
  6. Không có các vấn đề lớn như cần sắp xếp lại các đề mục, 'mồ côi' hoặc thiếu dẫn chứng, vi phạm bản quyền, nằm trong danh sách cần xóa, không được bảo quản, và có những tranh cãi chưa giải quyết được.

Nếu là sách Wikijunior thì còn cần thỏa mãn thêm những điều sau:

  1. Có nhiều hình ảnh
  2. Văn phong giản dị, dễ hiểu