Bản mẫu:Bài thuốc

Tủ sách mở Wikibooks

Mục đích[sửa]

Bạn có thể sử dụng tiêu bản này để hiển thị cảnh cáo về thông tin y khoa để tránh sự áp dụng bừa bãi của các độc giả.

Cách sử dụng[sửa]

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Bài thuốc}}