Bước tới nội dung

Bản mẫu:Đang viết/doc

Tủ sách mở Wikibooks

Ví dụ:Bản mẫu:Twinkle standard installation

Mục đích

[sửa]

Nếu bạn biết rằng bài viết của bạn sẽ cần nhiều lần sửa chữa và/hoặc một thời gian đáng kể để có thể liệt kê hết các nguồn tham khảo và/hoặc để trình bày tốt, bạn nên đặt tiêu bản {{Đang viết}} vào đầu trang để thông báo với những biên tập viên khác là công việc đang được tiến hành. Những bài viết được gắn thẻ với tiêu bản đang viết nói chung sẽ không phải là đối tượng bị xóa trừ một số trường hợp thật đặc biệt (ví dụ như nó không được sửa đổi trong vòng 3 ngày hoặc hơn).

Một lựa chọn khác nếu bạn định từ từ viết là bắt đầu viết trang mới trong một trang nháp của trang thành viên của bạn, nếu bạn đã tạo tài khoản trên Wikipedia. Điều này cho phép bạn muốn kéo dài bao lâu tùy thích để hoàn thành một bài viết có thể trưng ra được. Khi bạn cảm thấy nó đủ tốt để không bị xóa, bạn có thể di chuyển nó sang không gian bài viết chính.

Sau khi bạn nhập vào nội dung bài mới, nhấn nút Xem thử để kiểm tra xem có lỗi gì không, rồi nhấn Lưu trang.

Trong lúc đang có những sửa đổi lớn, và muốn tránh sửa đổi mâu thuẫn khi soạn bài, bạn có thể dùng bản mẫu {{Đang sửa đổi}} nhưng chỉ dùng trong thời gian ngắn hạn.