Bài tập giải bài toán bằng cách lập phương trình

Tủ sách mở Wikibooks

Các dạng bài[sửa]

  • Toán tìm số
  • Toán chuyển động
  • Toán năng suất
  • Toán có nội dung hình học
  • Toán làm chung, làm riêng