Bài tập C++/Cấu trúc lặp/Thập phân sang nhị phân

Tủ sách mở Wikibooks

Viết chương trình nhập số nguyên n (kiểu char). In ra cho biết biểu diễn nhị phân của n.