54 dân tộc tại Việt Nam/Người Thái

Tủ sách mở Wikibooks

Người Thái là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Người Thái nói tiếng Thái, một ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Thái trong ngữ hệ Tai-Kadai.