54 dân tộc tại Việt Nam/Người Nùng

Tủ sách mở Wikibooks

Người Nùng là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Người Nùng nói tiếng Nùng, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Thái trong ngữ hệ Tai-Kadai.