54 dân tộc tại Việt Nam/Người Lào

Tủ sách mở Wikibooks

Người Lào là một dân tộc trong số 54 dân tộc tại Việt Nam. Người Lào nói tiếng Lào, một ngôn ngữ thuộc ngữ chi Thái trong ngữ hệ Tai-Kadai.