Điện tử/Mạch điện tử/Mạch song song

Tủ sách mở Wikibooks


Mạch RL Song Song[sửa]

Mạch Điện RC Song Song
Lối Mắc
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
T
A

Mạch Điện RC Song Song[sửa]

Mạch Điện RC Nối Tiếp
Lối Mắc
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
T
A

Mạch Điện LC Song Song[sửa]

Mạch Điện LC Nối Tiếp
Lối Mắc
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
T
A

Mạch Điện RLC Song Song[sửa]

Mạch Điện RLC Nối Tiếp
Lối Mắc
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 1 nghiệm thực khi hay
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 2 nghiệm thực khi hay
Nghiệm Phương Trình Phương trình có 2 nghiệm phức khi hay
A