Điện tử/Mạch điện tử/Mạch nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch RL Nối Tiếp[sửa]

Mạch Điện RC Nối Tiếp
Lối Mắc RL Series Open-Closed.svg
Z
T
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình, Phả Ứng Tư> Nhiên
A

Mạch RC Nối Tiếp[sửa]

Mạch Điện RC Nối Tiếp
Lối Mắc RC switch.svg
Z
T
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
A

Mạch Điện LC Song Song[sửa]

Mạch Điện LC Nối Tiếp
Lối Mắc
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
T
A

Mạch Điện RLC Song Song[sửa]

Mạch Điện RLC Nối Tiếp
Lối Mắc RLC series circuit.png
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình


...

A

Tổng Kết[sửa]

Mạch Điện RC Nối Tiếp RL Nối Tiếp LC Nối Tiếp RLC Nối Tiếp
Lối Mắc CapdividerFR.png RL Series Open-Closed.svg RLC series circuit.png
Z
Phương Trình Đạo Hàm
Phương Trình Đạo Hàm Dạng Tổng Quát
Nghiệm Phương Trình
Dòng điện có Biên độ giảm dần theo lủy thừa

Điện thế có Biên độ giảm dần theo lủy thừa


Dòng điện có Biên độ giảm dần theo sóng Sin
T
A
Mạch điện đồng bộ

.
Mạch điện có khả năng tạo dao động Sóng Dừng . Dùng tạo Bộ tạo Sóng Dừng
Mạch điện có khả năng lựa chọn băng tần nơi có Dòng điện ổn Dùng tạo Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần