Điện tử/Mạch điện tử/Mạch điện Op Amp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện Cơ Bản[sửa]

Mạch Điện Chức Năng
Inverting amplifier
Khuếch Đại Điện Âm
Non-inverting amplifier
Khuếch Đại Điện Dương
Voltage follower
Summing amplifier
Bộ Cộng Điện
Integrating amplifier
Thương Tích Phân
Differentiating amplifier
Tích Vi Phân
Schmitt trigger
Hysteresis from to
Inductance gyrator
L = RLRC Cuộn Từ không nội trở
Negative impedance converter
Điện Trở Kháng Âm
Logarithmic configuration
Bộ Lo Ga Rít Điện
Exponential configuration
Bộ Lủy Thừa Điện