Điện tử/Mạch điện tử/Mạch điện đi-ốt

Tủ sách mở Wikibooks

Đai Ốt[sửa]

Công Cụ Điện Tử Đai Ốt
Biểu Tượng Diode symbol.svg
Cấu Tạo o--N P --o

Mạch Điện[sửa]

Công Cụ Điện Tử Đai Ốt
Bộ Bắt Sóng AM Diode symbol.svg
Bộ Bắt Sóng FM Diode symbol.svg