Điện tử/Mạch điện điện tử/RL nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch RL Nối Tiếp[sửa]

Mạch điện của hai linh kiện điện tử Điện Trở và Cuộn Từ mắc nối tiếp

RL Series Open-Closed.svg

Phương trình Đạo hàm của mạch điện[sửa]

ln I =
I =

Với

A = ec

Thời Gian RL[sửa]

T =
I = A
t I(t) % Io
0 A = eC = Io 100%
.63 Io 60% Io
Io
Io
Io
.01 Io 10% Io

Điện Kháng Tổng của mạch điện[sửa]

Z/_θ[sửa]

= R/_0 + ω L/_90
Z = |Z|/_θ = /_Tan-1

Z(jω)[sửa]

Khác Biệt Góc Độ Giửa Điện Thế và Dòng Điện[sửa]

Giửa Điện Thế và Dòng Điện có khác biệt một góc θ

= 2πf = 2π

Giá trị L , R có tương quan với Thời Gian t , Tần Số Thời Gian f , Tần số Góc ω và Góc Độ Khác Biệt giửa Điện Thế và Dòng Điện θ. Khi giá trị R , L thay đổi giá trị của θ , ω , f , t củng thay đổi . Nói khác hơn , khi giá trị R L thay đổi Góc độ giửa Điện thế và Dòng Điện thay đổi cho nên thời gian củng thay đổi

Tổng Kết[sửa]

Mạch RL nối tiếp có các tính chất sau

Thời Gian RL

T =

Góc Độ Khác Biệt Giửa Điện Thế và Dòng Điện

Khi thay đổi giá trị của R and L thì giá trị của ω , f , t củng thay đổi

Điện Kháng Tổng của Mạch Điện

Dòng điện theo thời gian

I = A
Với
A = ec