Điện tử/Mạch điện điện tử/RLC nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch RLC nối tiếp[sửa]

Mạch RLC nối tiếp tạo từ mắc nối tiếp 3 linh kiện điện tử R, L, C


RLC series circuit.png

Phân tích[sửa]Khi

Mạch điện RLC có điện giảm dần theo lủy thừa của e

Khi

Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Sin có biên độ điện giảm dần


Khi

Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Cos có biên độ điện giảm dần

Tính Chất[sửa]

Mạch điện RLC nối tiếp có một phương trình đạo hàm bậc hai


Có nghiệm

khi
khi
khi