Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Op Amp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện Op Amp[sửa]

Mạch điện Op Amp mắc nối với link kiện điện tử để thực thi một việc

Mạch điện Op Amp[sửa]

Bộ Khuếch Đại Mạch Điện
Khuếch Đại Điện Âm Inverting amplifier
Khuếch Đại Điện Dương Non-inverting amplifier
Dẩn Điện Voltage follower
Khuếch Đại Tổng Summing amplifier
Khuếch Đại Tích Phân Integrating amplifier
Khuếch Đại Đạo Hàm Differentiating amplifier
Schmitt trigger Schmitt trigger Hysteresis from to
Từ Dung Inductance gyrator L = RLRC
Điện Trở Âm Negative impedance converter
Khuếch Đại Logarit Logarithmic configuration
Khuếch Đại Lủy Thừa Exponential configuration