Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng[sửa]

Mạch Điện của hai linh kiện điện tử LC mắc nối với nhau trong một mạch điện khép kín co khả năng tạo ra Són Sin và Sóng Dưng

Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng Sin[sửa]


Mạch Điện Bộ Tạo Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Mạch điện đồng bộ khi điện kháng của L và C triệt tiêu hay tổng hai điện kháng bằng không

Từ trên

. .
.