Điện tử/Mạch điện điện tử/Mạch Điện Bộ Lọc/Bộ Lọc Tần Số Thấp

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ Lọc Tần Số Thấp[sửa]

Bộ Lọc Tần Số Thấp co điện ổn ở tần số thấp

Lối Mắc[sửa]

Mạch điện hai cổng RC[sửa]

Bộ Lọc Tần Số Thấp / RC có lối mắc 2 cổng RC như sau

1st Order Lowpass Filter RC.svg

Tỉ lệ điện xuất trên điện nhập

. Với

Phản Ứng Tần Số của mạch điện

Tần số góc

Mạch RC hai cổng có điện ổn tại Vi ở Tần số ω thấp , có điện giảm từ Vi đến 0 ở Tần số ω cao . Vì vậy, mạch RC thích hợp cho việc tạo Bộ Lọc Tần Số Thấp

Low-pass filter.png

Mạch điện hai cổng LR[sửa]

Bộ Lọc Tần Số Thấp - LR có lối mắc sau

1st Order Lowpass Filter RC.svg

Tỉ lệ điện xuất trên điện nhập

= . Với

Phản Ứng Tần Số

Tần số góc

Mạch LR hai cổng có điện ổn tại Vi ở Tần số ω thấp , có điện giảm từ Vi đến 0 ở Tần số ω cao . Vì vậy, mạch LR thích hợp cho việc tạo Bộ Lọc Tần Số Thấp

Tổng Kết[sửa]

  • Bộ Lọc Tần Số Thấp có điện ổn ở tần số thấp
  • Với lối mắc hai cổng RC hay LR


Mạch Điện T
1st Order Lowpass Filter RC.svg
1st Order Lowpass Filter RC.svg