Điện tử/Mạch điện điện tử/LC nối tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch LC nối tiếp[sửa]

Mạch LC nối tiếp tạo từ mắc nối tiếp 3 linh kiện điện tử L, C

Mạch LC nối tiếp[sửa]

Với Mạch LC nối tiếp

Mạch điện LC tạo dao động sóng Sin

Cần hợp nhất