Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch RLC Nối Tiếp

Tủ sách mở Wikibooks

RLC Nối Tiếp[sửa]

RLC Nối Tiếp là một mạch điện của ba linh kiện điện tử Điện trở , Tụ Điện và Cuộn từ mắc nối tiếp với nhau

Điện Kháng Tổng Mạch Điện[sửa]


Với mạch điện RLC nối tiếp, dòng điện thay đổi theo thời gian tùy theo giá trị của R và căn hai của tỉ lệ của L trên C

. Dòng điện giảm dần theo hàm số mủ của e
. Dòng điện giảm đến một giá trị âm rồi tăng đến một giá trị dương
. Mạch điện có có Dòng Điện của Sóng Sin giảm dần theo theo thời gian

Phân Tích Mạch Điện[sửa]

Trường hợp 1[sửa]

Nếu không có Điện Trở hay R = 0 , mạch điện là mạch điện của LC nối tiếp . Mạch điện sẽ tạo Dao động Sóng Dừng at instant ZL = ZC của tần số Dao động

Trường hợp 3 , R ,L,C ≠ 0[sửa]

. Dòng điện giảm dần theo hàm số mủ của e
. Dòng điện giảm đến một giá trị âm rồi tăng đến một giá trị dương
. Mạch điện có có Dòng Điện của Sóng Sin giảm dần theo theo thời gian

RLC Mắc Song Song[sửa]

Điện Kháng[sửa]Tổng Kết[sửa]

Mạch RLC nối tiếp có nhiều công dụng

  1. Tạo Bộ Dao Động Sóng Sin có biên độ giảm dần theo thời gian cho đến khi biên độ không đổi
  2. Tạo Bộ Dao Động Sóng Dừng
  3. Tạo Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần
Mạch Điện Bộ Dao Động Sóng Dừng Bộ Dao Động Sóng Sin Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tần
RLC Nối Tiếp R = 0 , ZL = ZC
R ≠ 0 , ZL = ZC
ở tần số đồng bộ
có điện ổn trên một băng tần (ω1 - ω2)
có điện ổn trên một băng tần rộng > (ω1 - ω2)
có điện ổn trên một băng tần hẹp < (ω1 - ω2)


Tạo Bộ Dao Động Sóng Sin[sửa]

Mạch Điện Ký Hiệu RLC Nối Tiếp RLC Song Song
Mạch Điện
RLC series circuit.png
200
Kháng Trở (Impedance) Z
Nghiệm (Roots) λ λ = λ =
I(t) Aeλ1t + Beλ2t Aeλ1t + Beλ2t Aeλ1t + Beλ2t
Chỉ Số Giảm Xung (Damping Factor)
Tần Số Đồng Bộ (Resonant Frequency)
Băng Tằn (Band Width)
Chỉ Số Chất Lượng (Quality factor)

Tạo Bộ Dao Động Sóng Dừng[sửa]

Mạch Điện Dao Động Sóng Dừng Tần Số Dao Động
RLC Nối Tiếp R = 0 , ZL = ZC