Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch RC Nối Tiếp

Tủ sách mở Wikibooks


Mạch Điện RC Nối Tiếp[sửa]

Mạch điện của một Tụ Điện và một Điện Trở mắc nối tiếp với nhau

RC switch.svg

Phương Trình Đạo Hàm của Mạch Điện[sửa]

Phương Trình Đạo Hàm của mạch điện

ln V =
Với
T = RC
A = ec

Thời Gian RC[sửa]

t V(t) % Vo
0 A = eC = Vo 100%
.63 Vo 60% Vo
Vo
Vo
Vo
.01 Vo 10% Vo

Điện kháng[sửa]

Z/_θ[sửa]

Z = R /_0 + ( 1 / ωC ) /_ - 90
Z = = |Z|/_θ = /_ Tan-1

Z(jω)[sửa]

Z =
)

Góc khác biệt Điện thế và dòng điện[sửa]

Điện thế và Dòng điện có khác biệt nhau một góc θ

Góc độ khác biệt giửa Điện thế và dòng điện có tương quang với tần số góc ω và giá trị của R và C . Khi thay đổi giá trị của R và C . Góc độ khác biệt giửa Điện thế và dòng điện sẻ thay đổi . Vì vậy, Tần số Góc, Tần số thời gian và Thời gian củng thay đổi

2π RC Tanθ

Tổng Kết[sửa]

Mạch điện RC nối tiếp có các tính chất sau

Thời Gian

T = RC

Góc Độ khác biệt giửa Điện Thế và Dòng Điện .

Góc độ khác biệt giửa Điện thế và dòng điện có tương quan với tần số góc ω và giá trị của R và C . Khi thay đổi giá trị của R và C . Góc độ khác biệt giửa Điện thế và dòng điện sẻ thay đổi . Vì vậy, Tần số Góc, Tần số thời gian và Thời gian củng thay đổi

Điện Thế mạch điện theo thời gian

với