Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RC Song Song

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mạch Điện[sửa]

Parallel-RC.svg

Mạch điện có một Tụ Điện và một Điện Trở mắc song song với nhau

Phương Trình Đạo Hàm[sửa]

C \frac{dV}{dt} + \frac{V}{R} = 0
\frac{dV}{dt} = - V \frac{R}{C}
\int \frac{dV}{V} = -  \frac{R}{C} \int dt
Ln V =  \frac{R}{C} t + C . Với T = RC
V = A e^\frac{t}{RC} với T = RC
V = A e^\frac{t}{T} với T = RC

Điện kháng[sửa]

\frac{1}{Z} = \frac{1}{Z_R} + \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{R} + j\omega C = \frac{1 + j\omega RC}{R}
Z = \frac{R}{1 + j\omega CR}
Z = \frac{V}{I} = F(j\omega) = Z_R (\frac{1}{1 + j\omega T}) với T = RC . \omega_o = \frac{1}{T}

Ở tần số cao

Z = \frac{R}{j\omega CR} = \frac{1}{j\omega C}

Mạch RC song song ở tần số cao có điện kháng bằng với điện kháng của tụ điện không có thất thoát (tụ điện không có nội trở) . Vì vậy, mạch RC song song thường được dùng làm tụ điện không thất thoát ở tần số cao