Điện tử/Mạch Điện Điện Tử/Mạch Điện RLC Song Song/Mạch RC Song Song

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch Điện[sửa]

Mạch điện có một Tụ Điện và một Điện Trở mắc song song với nhau

Phương Trình Đạo Hàm[sửa]

. Với T = RC
với T = RC
với T = RC

Điện kháng[sửa]

với T = RC .

Ở tần số cao

Mạch RC song song ở tần số cao có điện kháng bằng với điện kháng của tụ điện không có thất thoát (tụ điện không có nội trở) . Vì vậy, mạch RC song song thường được dùng làm tụ điện không thất thoát ở tần số cao