Điện tử/Hệ thống điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Hệ thống điện tử[sửa]

Hệ thống máy điện tử tạo từ mắc nối nhiều bộ phận điện tử lại với nhau trong một mạch điện khép kín

Loại Hệ thống[sửa]

  1. Hệ thống điện thoại
  2. Hệ thống Ra Dô AM/FM
  3. Hệ thống điện toán
  4. Hệ thống điện thoại
  5. Hệ thống điện thoại