Điện tử/Công cụ đo đạc điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Máy Đo Điện Tử(Multimeter)[sửa]

Công cụ đo đạt dùng để đo Điện Thế, Dòng Điện, Điện Trở

Digital Multimeter Aka.jpg

Máy Sóng Điện (Oscilllscope)[sửa]

Công cụ để xem cách hoạt động, sự tương quan nhập xuất của một linh kiện, một bộ phận, một hệ thống

Tektronix 475A oscilloscope.jpg

Tham Khảo[sửa]