Điện tử/Bộ tạo sóng hình sin

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ phận điện tử tạo dao động sóng có biên độ thay đổi theo dạng sóng sin

Với mạch điện LC nối tiếp

I(t) = A Sin ωt

ghép bài

Mạch LC nối tiếp[sửa]

Với Mạch LC nối tiếp

Mạch điện LC tạo dao động sóng sin

Mạch RLC nối tiếp[sửa]

Với Mạch LC nối tiếp

  • Khi
Mạch điện RLC có điện giảm dần theo lủy thừa của e
  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Sin có biên độ điện giảm dần


  • Khi
Mạch điện RLC tạo dao động Sóng Cos có biên độ điện giảm dần