Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ lọc điện tử

Tủ sách mở Wikibooks
Cần hợp nhất

==Bộ Lọc Tần Số==

Bộ Lọc Tần Số Mạch Điện T Vo - ω
Bộ Lọc Tần Số Thấp
T = RC
Bộ Lọc Tần Số Cao
T = RC

Bộ Lọc Băng Tần[sửa]

Bộ Lọc Băng Tần Hình Vo - ω Băng Tần Giá Trị R
Bộ Lọc Băng Tần 1
Bộ Lọc Băng Tần 2

Bộ Lọc Chọn Lựa Băng Tần[sửa]

Bộ Lọc Đồng Bộ Lựa Chọn Băng Tàn Lối Hoạt Động
RLC Nối Tiếp
RLC series circuit.png
1) Tại tần số đồng bộ . Dòng điện cao nhứt

2) Giảm dòng điện bằng cách tăng R
. có dòng điện ổn ở bằng tần
. I < . có dòng điện ổn ở bằng tần hẹp
. < I >
có dòng điện ổn ở bằng tần rộng