Điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ Lọc Điện Tử/Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng Tần

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng Tần[sửa]

Bộ lọc đồng bộ chọn lựa băng Tần là một bộ phận điện tử có điện ổn ở một tần số lựa chọn có các tính chất sau

Configurations[sửa]

2 port network of RLC

V_O / V_I[sửa]

Frequency Response[sửa]