Điện tử/Bộ phận điện tử/Ổn áp điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Đai Ốt[sửa]

Dùng 1 Điện trở và 1 Đai Ốt Zi Nờ

V = VZ

Trăng Si Tơ[sửa]

Voltage stabiliser transistor.png

Op Amp[sửa]

Voltage stabiliser OA.png