Điện tử/Bộ chỉnh sóng

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Bộ Hiệu Chỉnh Sóng là một mạch điện của Biến Điện với Đai Ốt dùng để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

Bộ Hiệu Chỉnh Nửa Sóng (Half Wave Rectifier)[sửa]

Halfwave.rectifier.en.svg

Với lối mắc như trên, bộ Hiệu Chỉnh Nửa Sóng chỉ cho qua nửa sóng dương . Nửa sóng âm nằm tại điện thế bằng không

Bộ Hiệu Chỉnh Toàn Sóng (Full Wave rectifier)[sửa]

Dùng 2 Đai Ốt[sửa]

Fullwave.rectifier.en.svg

Dùng Cầu Đai Ốt[sửa]

Transformer power supply schematics.svg

Với lối mắc như trên, bộ Hiệu Chỉnh Toàn Sóng cho qua nửa sóng dương . Nửa sóng âm biến đổi thành nửa sóng dương ta có một sóng toàn dương