Điện tử/Điện Và Vật/Bức Xạ Điện Tử

Tủ sách mở Wikibooks

Bức Xạ Điện Tử[sửa]

Bức Xạ Điện Tử là hiện tượng của mọi vật dẩn điện khi dẩn điện

  1. Thay đổi nhiệt độ
  2. Phát ra Ánh Sáng Nhiệt vào môi trường xung quanh

Mắc nối một vật dẩn điện với điện trong một vòng khép kín . Đo Dòng điện I tại nhiều tần số thời gian f . Vẻ đồ thi I - f cho thấy

Wiens law.svg

Ở Tần Số Thời Gian f < fo khi Điện thế tăng , Dòng điện tăng theo tần số thời gian tăng . Ánh Sáng Nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh củng tăng theo tần số tăng . Ánh Sáng Nhiệt là Sóng di chuyển với vận tốc v có bước sóng dài λ và có mức Năng lượng Nhiệt

v = λ f
λ = v / f
E = m v2


Ở tần số fo khi Điện thế tăng , Dòng điện ở mức cao nhứt và Ánh Sáng Nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh ở mức cao nhứt . Ánh Sáng Nhiệt là Sóng di chuyển với vận tốc ánh sáng di chuyển trong chân không v = C có bước sóng ngắn λ và mức năng lượng E

v = C
E = h fo

Ở tần số f > fo , khi Điện thế tăng , Dòng điện không còn tăng mà ở mức dòng điện bằng với dòng điện tại fo . Ánh Sáng Nhiệt là Sóng di chuyển với vận tốc ánh sáng di chuyển trong chân không v = C với bước sóng ngắn λ có mức năng lượng E

v = c
λ = c / nfo
E = h nfo = hf =


f f < fo f = fo f > fo
Vận Tốc λf C C
Bước Sóng
Năng Lượng hfo hnfo

Tổng Kết[sửa]

1) Mọi vật dẩn điện đều có một tần số ngưởng fo , Tần số hấp thụ năng lượng điện cao nhứt của vật

2) Sóng Ánh Sáng của Bức Xạ Điện Tử là một Sóng Ánh Sáng Lưởng Tính

  • f < fo
  • f > fo

3) Ánh Sáng Quang Tử chỉ có thể có mức Năng Lượng Lượng Tử . E = h f = h ở tần số

4) Bước sóng của một Động lượng di chuyển với vận tốc ánh sáng

5) Khối lượng của mọi vật có thay đổi theo vận tốc di chuyển

At v ,
At v = C ,
At v < C ,