Điện tử/Điện Và Vật/Điện và Dẩn Điện

Tủ sách mở Wikibooks

Điện và Dẩn Điện[sửa]

Trong điều kiện bình thường Điện tích của các vật dẩn điện di chuyển theo hướng tự do . Khi mắc nối Vật Dẩn Điện với Điện , Lực Điện tạo một Áp Lực làm cho các Điện tích di chuyển thẳng hàng . Dòng điện tích di chuyển thẳng hàng được gọi là Dòng Điện có ký hiệu I . Áp Lực của Điện lực gọi là Điện Thế có ký hiệu V.

  • Điện Thế được định nghỉa là Năng lực điện tác động trên Điện Tích
  • Dòng Điện được định nghỉa là Dòng Điện tích di chuyển thẳng hàng trong một đơn vị Thời gian
  • Năng Lượng Điện được định nghỉa là năng lực điện tác động trên Điện Tích trong một thời gian
V I = =
  • Điện Kháng được định nghỉa là Tỉ lệ Điện Thế trên Dòng Điện
  • Điện Dẩn được định nghỉa là Tỉ lệ Dòng Điện trên Điện Thế

Điện Kháng và Nhiệt Độ[sửa]

Điện Kháng của mọi vật dẩn điện tăng theo Nhiệt độ tăng

R = Ro + nT . Dẩn Điện
. Bán Dẩn Điện

Điện Kháng và Năng lượng Điện thất thoát dưới dạng Nhiệt[sửa]

Vì mọi vật đều có Điện Kháng nên có Năng lượng Điện thất thoát dưới dạng Nhiệt tỉ lệ với Dòng Điện và Điện Thế

Năng Lượng Điện Truyền[sửa]

Vì mọi vật dẩn điện đều có Điện Kháng và nên khi dẩn điện đều có thất thoát Năng lượng Điện dưới dạng N(ăng lượng Nhiệt . Với một mạch điện có một nguồn điện mắc với một vật dẩn điện có Điện kháng R trong một mạch khép kín .

Năng lượng Điện Phát

Năng lượng Điện thất thoát dưới dạng Nhiệt .

Năng lượng Điện truyền